J e bilo leto velikih sprememb.
 A mpak sprejeli smo jih v naš vsakdan.         Bile so nam velik izziv.
 N ismo dovolili, da bi pozabili na                    hvaležnost, sočutje, ljubezen ...   
      Ustvarjali smo mir.
 A kljub temu nas v letu 2021 čaka
       nadaljevanje izzivov in prepričani
       smo, da bomo skupaj zmogli.
             
 
Veselo Razigrano Toplo Empatično Celostno
               leto 2021 vam želimo.

Programi v Vrtcu Jana

rezanje papirja

  • Dnevni program,
    dnevno največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu znotraj poslovnega časa
  • Varstvo Montes dan,
    ki je namenjeno otrokom od 11. meseca do 6 let
  • Montessori delavnica - Montes Jana,
    ki je namenjena otrokom od 18 mesecev do 3 let

Več o tem

Zakaj izbrati vrtec z elementi pedagogike montessori?

presipavanje
Razvijanje samostojnosti in koncentracije priprava na vsakdanje življenje, zgodnje učenje tujega jezika, v obdobju, ko je otrok najbolj dojemljiv in se z lahko in nezavedno uči tudi zapletenih stavčnih struktur.

Več o tem

Vrtec JANA je subvencioniran s strani občine

Zasebni vrtec JANA d.o.o. je vpisan v razvid javno veljavnih programov v Republiki Sloveniji. S tem so starši upravičeni do občinske subvencije glede na plačilni razred in občino bivanja za vsakega otroka, ki je vključen v dnevni program našega vrtca. Višina subvencije znaša 85% cene programa javnega vrtca v občini bivanja.

Starši lahko oddajo 'Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev' na pristojni center za socialno delo. Na podlagi te vloge pristojni center določi plačilni razred.